در حال بارگذاری...

جستجوی پیشرفته

عبارت مورد نظر خود را وارد نموده و روی دکمه شروع عملیات جستجو کلیک کنید. در صفحه نتیجه، نتایج برای شما به صورت مرتبط ظاهر خواهند شد.

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار


در این قسمت، مجموعه ویدیوهای کوتاه کانون ( رایگان ) در ریاضی دوازدهم تجربی و ریاضی، فصل کاربرد مشتق از علی هاشمی را تماشا کنید.

تدریس نقطه بحرانی

تدریس نقطه بحرانی تابع قدرمطلق

تدریس اکسترمم تابع

تدریس تابع صعودی و نزولی

تدریس اکسترمم های مطلق

تدریس مفهوم بهینه سازی

تدریس بهینه سازی در فاصله

حل تست مهم بهینه سازی

تدریس بهینه سازی در مثلثات

تدریس بهینه سازی در هندسه

بررسی مفهوم اکسترمم توابع

تعیین حدود صعودی و نزولی

بررسی مفهوم نقطه بحرانی

نقطه بحرانی در تابع قدرمطلق

نقطه بحرانی در فاصله مشخص

تعیین نوع اکسترمم تابع

محاسبه اکسترمم مطلق

ترکیب اکسترمم و نقطه بحرانی

ترکیب نقطه بحرانی و مساحت

محاسبه اکسترمم در دو معادله

حل تست اکسترمم نسبی و مطلق

آزمون مشتق دوم و نوع اکسترمم

بررسی مفهوم بهینه سازی

بهینه سازی در معادلات جبری

بهینه سازی در معادلات جبری

بهینه سازی در هندسه تحلیلی

بهینه سازی در هندسه تحلیلی

بهینه سازی و هندسه تحلیلی

بهینه سازی و مثلثات

بهینه سازی و اشکال هندسی

بهینه سازی و اشکال هندسی

Close modal