در حال بارگذاری...

جستجوی پیشرفته

عبارت مورد نظر خود را وارد نموده و روی دکمه شروع عملیات جستجو کلیک کنید. در صفحه نتیجه، نتایج برای شما به صورت مرتبط ظاهر خواهند شد.

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار


در این قسمت، مجموعه ویدیوهای کوتاه کانون ( رایگان ) در ریاضی دوازدهم انسانی، فصل الگوهای غیرخطی از علی هاشمی را تماشا کنید.

تدریس دنباله هندسی

مثال دنباله هندسی

واسطه هندسی

مثال دنباله هندسی

دنباله حسابی و هندسی

مجموع دنباله هندسی

مجموع دنباله هندسی

مجموع دنباله هندسی

مجموع دنباله هندسی

مجموع دنباله هندسی

حد مجموع دنباله

تدریس توان و ریشه

توان و تفییر اندازه عدد

مثال رادیکال در رادیکال

توان منفی در رادیکال

مثال ترکیبی رادیکال ها

مثال ترکیبی توان ها

محاسبه معادله توانی

محاسبه رادیکال با توان

نماد علمی و ریشه بزرگ

محاسبه ریشه nا ام

ساده سازی رادیکال با توان

ترکیب رادیکال و اتحاد

رادیکال و قدرمطلق

رادیکال و قدرمطلق

رادیکال و قدرمطلق

رادیکال و قدرمطلق

ضرب رادیکال ها

جمع رادیکال ها

تدریس تابع نمایی

تدریس معادله نمایی

مثال معادله نمایی

مثال معادله نمایی

مثال معادله نمایی

مقدار تابع نمایی

تابع نمایی درجه دو

نمودار تابع نمایی

تابع نمایی و توان

معادله رشد نمایی

مقدار در تابع نمایی

معادله نمایی ترکیبی

Close modal