در حال بارگذاری...

جستجوی پیشرفته

عبارت مورد نظر خود را وارد نموده و روی دکمه شروع عملیات جستجو کلیک کنید. در صفحه نتیجه، نتایج برای شما به صورت مرتبط ظاهر خواهند شد.

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار


در این بخش ویدیوهای کوتاه کانون ریاضی یازدهم رشته تجربی از علی هاشمی را مشاهده میکنید.

محاسبه ریشه با دلتا

حل مثال ریشه با دلتا

محاسبه ریشه با تجزیه

محاسبه ریشه با تغییر متغیر

حل مثال ریشه با تغییر متغیر

حل مثال ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

حل تست ریشه با تغییر متغیر

حالت خاص درمحاسبه ریشه

حل مثال حالت خاص در ریشه

رابطه بین S و P در معادله

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل مثال رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

حل تست رابطه بین S و P

بررسی ریشه های معادله

حل تست ریشه های معادله

حل تست ریشه های معادله

تعیین ریشه ها بدون حل

24. ساخت معادله درجه دوم

بررسی همواره مثبت و منفی

حل تست همواره مثبت و منفی

حل تست همواره مثبت و منفی

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله

رابطه ریشه ها در دو معادله

معادله استاندارد سهمی

حل مثال معادله سهمی

ساخت سهمی با نمودار

ساخت سهمی با نمودار

حل تست معادله سهمی

رسم نمودار سهمی با انتقال

حل مثال رسم با انتقال

رسم نمودار با راس سهمی

بیشترین و کمترین مقدار

حل تست کمترین و بیشترین

حل مثال کمترین و بیشترین

Close modal