در حال بارگذاری...

جستجوی پیشرفته

عبارت مورد نظر خود را وارد نموده و روی دکمه شروع عملیات جستجو کلیک کنید. در صفحه نتیجه، نتایج برای شما به صورت مرتبط ظاهر خواهند شد.

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار


در این قسمت ویدیوهای کوتاه کانون ریاضی یازدهم رشته تجربی از علی هاشمی را مشاهده میکنید.

محاسبه دامنه تابع گویا

حل مثال دامنه تابع گویا

تعیین علامت کلاسیک

تعیین علامت سریع

محاسبه دامنه رادیکالی

حل مثال دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه رادیکالی

حل تست دامنه از نمودار

بررسی تساوی دو تابع

حل مثال تساوی دو تابع

رسم تابع رادیکالی

حل مثال رسم تابع رادیکالی

رسم تابع با انتقال نمودار

حل تست رسم تابع با انتقال

تابع پله ای یا جزصحیح

ویژگی های تابع جزصحیح

رسم تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

حل تست تابع جزصحیح

تابع قدرمطلق

رسم تابع قدرمطلق

حل تست رسم قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

حل تست نامعادله قدرمطلق

تشخیص تابع یک به یک

تابع وارون یا تابع معکوس

حل تست تابع وارون

تقاطع تابع وارون و اصلی

تابع وارون در قدرمطلق

تابع وارون در زوج مرتب

حل تست تابع وارون در زوج

اعمال جبری روی تابع

حل مثال اعمال روی تابع

اعمال جبری روی زوج مرتب

دامنه تابع و اعمال جبری

 حل تست دامنه و اعمال

محاسبه مقدار تابع

محاسبه مقدار در تابع نمایی

حل تست مقدار تابع

محاسبه ضابطه در مقدار تابع

Close modal